Soms heeft u door omstandigheden voor een langere of kortere periode gekwalificeerde medewerkers voor de bediening nodig.

Terwijl u als ondernemer hetzelfde salaris wilt uitgeven.

Deze gekwalificeerde medewerker komt uw team op zzp-basis versterken zodat uw restaurant zonder kopzorgen door kan draaien.

Barbanson factureert u per medewerker/gewerkt uur.

Reiskosten € 0,19 cent per k.m.  (onder 10 k.m. geen reiskosten.)

U ontvangt per 14 dagen een factuur van de gewerkte uren/reiskosten.


Voor meer inlichtingen:
Ingeborg de Barbanson
ingeborg@barbanson.eu
tel: 06-51599777

Belasting voordeel ZZP'er

DE INKOMSTENBELASTING ALS ZZP'ER IS EEN STUK LAGER:
rECHT OP ZELFSTANDIGENAFTREK (7.280 EURO),
DE MKB-WINSTVRIJSTELLING (4.308 EURO),
eERST DRIE JAAR DE STARTERSAFTREK (2.123 EURO).