MAîTRE

De maître stuurt de medewerkers bediening operationeel aan. Hij/zij is verantwoordelijk voor het plannen, regelen, en bijsturen van de medewerkers in de werkuitvoering en voorziet in het operationele personeelsbeheer (verzuim, functioneren, werving en selectie). De maître werkt waar nodig mee in de bedieningsuitvoering.

Personeelsbeheer:

Zorgdragen voor het (laten) opleiden/inwerken van medewerkers;
Mede selecteren van nieuwe medewerkers;
Regelen van verlof;
Uitvoeren van beoordelingen;
Een fijn team creëren.

Bediening en begeleiding gasten in het restaurant:

Toewijzen van werkzaamheden, geven van aanwijzingen/instructies
Toezien op de voortgang en uitvoeringskwaliteit van de werkzaamheden, opvangen en afhandelen van vragen/klachten van gasten;
Opstellen van werkroosters, regelen van voldoende bezetting (parttimers, oproepkrachten);
Afstemmen van werkzaamheden met de keuken of andere restaurants;
Zelf meewerken in de uitvoering (opnemen van bestellingen, serveren van wijnen en gerechten, bewerken gerechten aan tafel, opmaken van de rekening en afrekenen met gasten, e.d.);
Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van The Big 5, veiligheid, Arbo, HACCP en SOP’s.

Voorstellen voor verbetering werkprocessen:

Op basis van het meewerken en suggesties van gasten voorstellen doen aan de leidinggevende betreffende verbeteringen/ veranderingen.

Neem contact met mij op.

HOME